Privacy

Privacy in onze praktijk

 

Huisartsengroepspraktijk Hopveld gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Huisartsengroepspraktijk Hopveld deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. Huisartsengroepspraktijk Hopveld bewaart patiëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. Huisartsengroepspraktijk Hopveld houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden. Huisartsengroepspraktijk Hopveld vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is. Huisartsengroepspraktijk Hopveld informeert patiënten over de rechten van de patiënt ten aanzien van zijn persoonsgegevens. Huisartsengroepspraktijk Hopveld informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. Huisartsengroepspraktijk Hopveld informeert patiënten indien Huisartsengroepspraktijk Hopveld bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.