Suggesties - klachten

Wij zorgen graag goed voor u. Mocht er iets niet gegaan zijn zoals u dat verwacht of gewild heeft, dan vragen wij u dit met ons te bespreken, bij voorkeur met uw eigen huisarts of de betreffende praktijkmedewerker. Wij zullen dan zorgen voor een goed vervolg hierop.

Suggesties hoe het beter kan horen wij natuurlijk ook graag van u.

Voor een meer formele klachtafhandeling zijn wij aangesloten bij de Stichting Klachtenregeling Huisartszorg Zuid Nederland (www. Klachtenhuisarts.nl ).