Spoedgevallen

Voor spoedeisende klachten overdag waarbij u direct medische hulp nodig heeft, belt u het gewone praktijknummer en kiest dan toets 1.

(073) 594 21 21, kies: toets 1


De assistente zal u een aantal vragen stellen om de ernst van de klacht in te schatten, indien nodig overlegt zij met de huisarts.

Voor eerste hulp bij ongelukken als verbrandingen, verwondingen en kneuzingen kunt u bij de huisarts terecht. Belt u tevoren naar het gewone praktijknummer, dan houden wij rekening met uw komst.

 

Huisartsenpost

Indien u in de avond, de nacht of het weekend medische zorg nodig heeft, die niet kan wachten tot het spreekuur van uw huisarts kunt u bellen naar onderstaand nummer:

0900-8860 (10 eurocent/minuut )


U bent dan verbonden met:

Huisartsenpost ’s-Hertogenbosch
Henri Dunantstraat 1
5223 GZ Den Bosch

Het is mogelijk dat u een telefonisch advies krijgt, een consult op de post of een huisbezoek.

De assistente zal vragen naar uw patiëntgegevens:
(naam / adres / geboortedatum / huisarts / BSN / zorgpas / medicatie).

De huisartsenpost is gevestigd in het Jeroen Bosch Ziekenhuis, naast de spoedeisende hulp.