Spreekuur

De praktijk is op werkdagen geopend van 8.00 - 17.00 uur. Elke ochtend en middag wordt er spreekuur gehouden.

Voor het maken van een afspraak op het spreekuur of het aanvragen van een huisbezoek op dezelfde dag wordt u verzocht voor 10.00 uur te bellen. Voor een latere afspraak kunt u de gehele dag bellen. Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en kan zo een inschatting maken over de aard en spoedeisendheid van uw klachten. Zo kan ze zorgen dat uw afspraak goed gepland wordt. Voor een aantal klachten kan ze u ook zelfstandig een advies geven. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.
De gegeven adviezen worden gecontroleerd door uw arts. Als u ’s middags belt voor problemen die niet tot de volgende dag kunnen wachten wordt u die middag door de dan dienstdoende huisarts van de groepspraktijk geholpen.

TEL: 073-5942121

Indien u niet op de gemaakte afspraak kunt komen, verzoeken wij u vriendelijk dit aan ons telefonisch door te geven.

Voor elke afspraak wordt ongeveer 10 minuten gereserveerd. Denkt u meer tijd nodig te hebben (voor bijvoorbeeld een gesprek, een uitgebreid onderzoek of een lijst met verschillende klachten) dan verzoeken wij u dit bij het maken van de afspraak kenbaar te maken bij de assistente.