POH GGZ

Onze groepspraktijk heeft twee praktijkondersteuners GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg) in dienst:

Zij ondersteunen de huisartsen in de zorg rond patiënten met psychische problemen of wanneer patiënten vragen over psychische gezondheid hebben (bijvoorbeeld wanneer ze er in de familie mee te maken hebben).

Bij de praktijkondersteuner kunt u met uiteenlopende problemen terecht. In principe gaat het om relatief lichte psychische ondersteuning en begeleiding. Het kan dan, afhankelijk van uw vraag, bijvoorbeeld gaan om inzichtgevende gesprekken, adviezen, diagnostiek, het bieden van een luisterend oor of oefeningen en schrijfopdrachten (voor thuis).

Het eerste gesprek dient over het algemeen voor kennismaking en om duidelijk te krijgen wat er precies speelt. In sommige gevallen is er meer dan één gesprek nodig om duidelijkheid te krijgen wat de problematiek precies is en waar het mee te maken heeft.

In die gevallen dat er meer intensieve of meer specialistische hulpverlening nodig is (of uitgebreid psychologisch onderzoek), wordt er doorverwezen naar een psycholoog of gespecialiseerde psychiatrische hulp. Deze doorverwijzing wordt met u besproken en tevens overlegd met de huisarts.

Het spreekuur van de praktijkondersteuner GGZ valt onder huisartsgeneeskundige zorg en komt dus niet ten laste van uw eigen risico en er wordt geen eigen bijdrage voor gerekend.