Huisbezoek

Indien u door ziekte niet in staat bent om naar het spreekuur te komen kan de huisarts ook een huisbezoek afleggen. U kunt tussen 8.00 en 10.00 uur een huisbezoek aanvragen. De assistente stelt u enkele vragen om de huisarts te informeren over de aard en de ernst van de klachten.
Huisbezoeken worden meestal ’s middags afgelegd.